Oferta

dr n.med. Anna Wojtas
specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta

 • Konsultacje lekarskie i poradnictwo
 • Psychoterapia indywidualna dorosłych:
  • nerwice (napady paniki, zaburzenie lękowe, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, somatyzacyjne)
  • depresja
  • niskie poczucie wartości, brak akceptacji siebie, nieśmiałość;
  • trudności w nawiązywaniu kontaktów z innymi ludźmi;
  • trudności w relacjach (z partnerem, szefem, rodzicem, dzieckiem itp.);
  • poczucie smutku, przygnębienia;
  • niepokój; ciągłe spięcie
  • zaburzenia odżywiania;
  • trudności z zasypianiem
 • Leczenie farmakologiczne dorosłych:
  • bezsenności
  • depresji
  • lęku panicznego
  • lęku uogólnionego
  • fobi społecznej
  • zespołu stresu pourazowego (PTSD)
  • zaburzeń odżywiania
  • zaburzeń somatyzacyjnych
  • zaburzeń obsesyjno-kopulsyjnych (tzw. nerwicy natręctw)
  • zaburzeń snu
  • zaburzeń psychicznych związanych z uzależnieniami (od alkoholu, leków)
  • zaburzeń osobowości
  • zaburzeń psychicznych u chorych somatycznie
  • psychoz